Hurry, item low in stock!

Beth sy'n wyllt yn y goedwig law? - Glyn Saunders Jones

9781905255535
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Beth sy'n wyllt yn y goedwig law? - llyfr lliwio a gweithgareddau ar gyfer plant sydd eisiau gofalu am yr amgylchedd
Author
Glyn Saunders Jones
format
Paperback / softback
Publisher
Atebol
Language
Welsh
UK Publication Date
20070808

Little Footprints is about letting young children explore the Earth's environments and to discover through colouring and activities those things that threaten the survival of many animals.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Gwych o beth yw gweld deunydd gwreiddiol o'r safon yma yn y Gymraeg.
Mae'r llyfr gweithgareddau hwn yn un o gyfres newydd sydd oll wedi'u cynhyrchu o ddefnyddiau cynaliadwy ac yn wers gyntaf i blant bach sydd am ofalu am yr amgylchedd.
Y Goedwig Law yw'r thema, a chawn ddysgu ble mae'r Amazon ar y map, a beth sydd i'w gael mewn jyngl, yn blanhigion ac yn anifeiliaid.
Ar y diwedd ceir esboniad o'r problemau sy'n wynebu'r coedwigoedd glaw, a'r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu; er enghraifft, dywedir ein bod yn torri'r coed er mwyn aredig y tir i dyfu cnydau, a hefyd na ddylwn ni wisgo ffwr anifeiliaid.
Ond tybed pam na sonnir am ein hangen i dorri coed er mwyn porthi gwartheg i ddarparu cig inni?
Er mwyn bod yn gyson, byddai angen ychwanegu 'peidio
bwyta cig' at y rhestr.

Ceir yma amrywiaeth eang o weithgareddau lliwio ac ati, sydd efallai ychydig yn anos na'r gweithgareddau yn y llyfr Pwy sy'n Cloddio yn yr Ardd? yn yr un gyfres.
Ar y cyfan, mae'r llyfr yma ychydig yn llai llwyddiannus na'r llyfr ar yr ardd gan nad yw'n gallu ein hannog i fynd allan i ddysgu mwy yn yr un modd.
Heather Williams @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Coloring books.
Country of Publication
Wales

FREE Delivery on all Orders!