Hurry, item low in stock!

Blwyddyn Ianto - Mick Inkpen

9781855967281
Hurry only 2 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Blwyddyn Ianto
Author
Mick Inkpen
format
Paperback / softback
Publisher
Dref Wen
Language
Welsh
UK Publication Date
20060831

A Welsh adaptation of 'One Year with Kipper', with colourful pictures of Ianto the dog taking photographs of events related to every month of the year. A good opportunity to learn about the weather and the seasons.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Llyfr yw hwn sy'n dilyn anturiaethau hwyliog Ianto a'i gyfaill Max drwy fisoedd y flwyddyn, a hynny trwy gyfrwng y ffotograffau y mae Ianto'n eu tynnu 'i gamera.

Ceir agoriad tudalen i bob mis, sy'n cynnwys stori mewn iaith eglur ac ysgrifen fras, a llun syml ond lliwgar, yn ogystal
ffotograff sy'n crisialu digwyddiadau'r mis hwnnw.

Daw'r cyfan i uchafbwynt adeg y Nadolig pan fo Ianto yn cyfuno ffotograff pob mis o'r flwyddyn i lunio calendr ac yn ei gyflwyno fel anrheg Nadolig i Max.

Yn ogystal
rhoi'r cyfle i gyfarwyddo bron yn anymwybodol
misoedd y flwyddyn, mae'r llyfr yn tynnu sylw at fyd natur drwy'r tymhorau (e.e. datblygiad penbyliaid, a chwymp y dail), ac yn codi ymwybyddiaeth o arferion (e.e. addunedau blwyddyn newydd a thraddodiadau Calan Gaeaf).

O gael oedolyn i ddarllen y llyfr gyda phlentyn bydd yn siwr o ysgogi cwestiynau pellach.
Mae'n hynod o gynhwysfawr o ran gwybodaeth, ond gellir ei ddarllen a'i werthfawrogi ar sawl lefel.

Trueni, fodd bynnag, na ellid bod wedi dod o hyd i enw mwy Cymreig na Max wrth drosi'r enw Tiger o'r fersiwn Saesneg!
Angharad Fychan @ www.gwales.com

Type
BOOK
Country of Publication
Wales
Number of Pages
32.0

FREE Delivery on all Orders!