Hurry, item low in stock!

Brett Johns - Brett Johns

9781784615468
Hurry only 2 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Brett Johns - Ymladdwr
Author
Brett Johns
format
Paperback / softback
Publisher
Y Lolfa
Language
English
UK Publication Date
20180212

A volume that provides a glimpse of the intense preparations of Brett Johns, the cage fighter ranked 13th in the world and unbeaten MMA (Mixed Martial Arts) champion. Written for the Quick Reads literacy scheme.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Cawn hanes y dyn ifanc o Bontarddulais a'i daith drwy fyd cystadleuol a pheryglus ymladd cawell. Cawn hefyd ei hanes personol, dylanwad ei fam, ei deulu a'i ffrindiau arno, ycrafu byw, y Cymro i'r carn, a threialon gorfod colli pwysau a dod dros anafiadau.
Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fe ges i 'ngeni a magu yn yr un stryd
Brett Johns a mynd i'r un ysgol gynradd ym Mhontarddulais, ond ychydig iawn a wyddwn i am y dyn enillodd deitl pencampwr byd (mixed martial arts) ddwywaith. Ar l darllen y llyfr rwy'n teimlo 'mod i'n ei nabod e'n eitha da.

Cawn gip yn syth ar gymeriad a phersonoliaeth Brett. Mae'n benderfynol, cystadleuol, uchelgeisiol, ond yn ddigon gonest i gyfadde bod yna "feddyliau cas" weithie am bethe fel diffyg profiad, ac yn rhywbeth sy rhaid delio
nhw.

Ry'n ni'n dau yn debyg iawn mewn un ffordd. Mae Pontarddulais yn bwysig i ni. Ond nid y pentre'n unig sy'n agos at galon Brett - mae cyfeiriadau annwyl iawn yma at ei fam. Mae hi'n gweithio'n galed yn un o siopau tsips mwya poblogaidd yr ardal, ond yn aberthu llawer drost ei mab. Bydde hi yn ei helpu fe wrth ei waith cartre wrth neud symiau, sillafu, a hyd yn oed barddoni! Mae'r portread o bryder y fam wrth iddo fynnu bod yn ymladdwr cawell yn aros yn y cof.

Mae Pontarddulais yn adnabyddus am gerddoriaeth, rygbi hefyd efallai … ond ymladdwyr cawell? Efallai ddim. Felly o ble ddaeth y diddordeb? Roedd Brett wedi treulio amser yn y clwb jiwdo lleol ac am oriau bu'n gwylio fideos YouTube o
ymladdwyr cawell a gornestau o fri yn llyfrgell Ysgol Gwyr amser egwyl!

Dyma stori o "ddringo'n uchel" a "chwympo'n ddigon caled". Mae'r pinaclau yn cynnwys ennill teitlau. Ond ochr yn ochr
hyn mae misoedd heb 'run ddime goch, treulio amser bant oddi wrth ei gariad, a hyd yn oed colli cyfeillion ar hyd y daith.

Mae pris i'w dalu er mwyn aros ar y brig. Mae'n golygu aberth, gwaith caled ac ymroddiad. Un o heriau corfforol Brett yw cadw o fewn y pwysau. Mae'r ymdrech honno'n cael ei phortreadu yn boenus o fyw yn y llyfr - oriau yn y sauna a deiet gofalus er mwyn colli pwysau cyn y ffeit.

Da gweld y gyfrol hefyd yn wynebu'r cwestiwn o anafiadau yn y gamp. Roedd llorio gwrthwynebydd yn llwyr yn "deimlad braf fel ymladdwr proffesiynol", medde fe, ond doedd e "ddim yn deimlad da i fi fel person".

Dyma stori dyn ifanc ar y brig, ac yn bencampwr byd. Mae Alun Gibbard wedi rhoi inni bortread cynnil, gonest o sut y gwnaeth e hynny. "Rwy'n ymladd am y parch," medd Brett, "er mwyn i bobol siarad am y ffeit, nid y teitl."

Mae "y boi o'r Bont" yn sicr wedi ennill fy mharch i.
Garry Owen @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Martial artists - Wales - Biography.|Mixed martial arts.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
99

FREE Delivery on all Orders!