Hurry, item low in stock!
A thriller novel about 54 year old Keith Jones, a former arms-seller, and Nina Pluskar, a nineteen year old girl from Sarajevo who is tricked into travelling to the West, and becomes a captive of the sex trade.

Broc Rhyfel - Martin Davis

9781847718792
£ 4.19
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Broc Rhyfel
Author
Martin Davis
format
Paperback / softback
Publisher
Y Lolfa
Language
Welsh
UK Publication Date
20140522

A thriller novel about 54 year old Keith Jones, a former arms-seller, and Nina Pluskar, a nineteen year old girl from Sarajevo who is tricked into travelling to the West, and becomes a captive of the sex trade.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Nofel gyffrous am Keith Jones, 54 oed, cyn-werthwr arfau a Nina Pluskar, merch 19 oed o Sarajevo ym Mosnia Herzegovina sy'n cael ei thwyllo i deithio i'r Gorllewin a'i dal yn gaeth gan fasnachwyr y diwydiant rhyw.

Yn dilyn cyfnod fel masnachwr arfau ym Mosnia yn ystod rhyfel y 1990au, mae Keith yn anabl a'i iechyd meddwl yn fregus. Mae'n cael ei arteithio'n ddi-baid gan atgofion - ymhlith y gwaethaf mae damwain car a laddodd merch o Fosnia. Yn sgil sesiynau cwnsela, mae o'n penderfynu ymweld
bro ei febyd yn Eryri.

Ar yr un pryd, mae Nina wedi cael ei smyglo o Iwerddon i ogledd Cymru. Mae hi'n llwyddo i ddianc ac wrth ffoi, mae'n taro ar Keith ar fws ar ei ffordd i Landudno lle mae'r stori'n cyrraedd uchafbwynt dramatig ar Ben y Gogarth.
Weithiau gall ysbryd unigolion herio'r grymoedd mwyaf dieflig a dinistriol.
Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fe wnes i fwynhau darllen y nofel hon yn fawr. Efallai mai'r elfen hanesyddol wnaeth apelio, neu'r cyffro a'r antur, neu efallai stori'r arwr (os arwr) Keith Jones, gwr 54 oed a chyn-werthwr arfau i wledydd ac unigolion amheus ar draws y byd.

Cefnlen y stori yw'r digwyddiadau cwta ugain mlynedd yn l pan wnaeth rhyfel erchyll a gwaedlyd rwygo'r hen Iwgoslafia'n ddarnau o wledydd 'newydd'. Down i ddeall ychydig o'r tyndra a drodd cymydog yn erbyn cymydog, ffrind yn erbyn ffrind a chwalu teuluoedd yn chwilfriw. Down hefyd i deimlo nad oedd y bobl gyffredin yn deall y rhesymau dros y rhyfel ond bod pawb yn cael eu llusgo i ganol y brwydro, doed a ddelo. Mae yna ambell olygfa wirioneddol gofiadwy, yn enwedig yr hyn welodd Keith pan oedd yn gloff ac yn gwylio'r rhyfel o'r lloches a gafodd gan Mwstaffa.

Ond yr un mor bwysig
stori Keith yw rl y merched yn y plot. Mae'r berthynas rhyngddo a'i wraig a'i ferched yn llawn tyndra, ac er ei fod yn ddigon di-hid am ei wraig, mae'n crefu am sylw ei ferched, a nhw sy'n rheoli'r sefyllfa honno'n llwyr. Ond nid yw sefyllfa'r ddwy ferch o'r Balcan cystal. Llwyddwyd i bortreadu Michela fel arwres ddewr a chryf ond hefyd mor fregus a dryslyd ynghanol yr ymladd a'r lladd. A bydd darllen am hanes Nina, a gafodd ei thwyllo i deithio i'r Gorllewin am 'fywyd gwell' yn dilyn y cadoediad, yn siwr o ennyn cydymdeimlad pob un darllenydd.

Mae llawer iawn o fanylion yma. Roedd hi'n syndod deall na fu'r awdur yn y rhan honno o'r byd ac mai ffrwyth dychymyg yw'r golygfeydd i gyd. Roedd ambell ddigwyddiad cyfleus tua'r diwedd, efallai, ac fe fyddwn wedi hoffi darllen mwy am ddirywiad perthynas Keith a'i wraig a chael ychydig mwy o wybodaeth am weithgareddau'r Mujahiddeen. Byddem wedi wir hoffi gweld sut oedd perthynas Keith a Michela'n parhau wrth geisio selio'r ddl am yr arfau. Ond barn bersonol yw hynny ac nid yw'n tynnu dim oddi ar y mwynhad o'r darllen.

Gyda llaw, bydd elw'r breindal yn mynd at Poppy Project, elusen sy'n cynnig cymorth i ferched sy'n llwyddo i ddianc o gaethiwed y diwydiant rhyw a heb ymgeledd mewn gwlad ddieithr - rheswm da arall dros brynu'r gyfrol.
Hefin Jones @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Human trafficking - Sarajevo (Bosnia and Hercegovina) - Fiction.|Arms transfers - Fiction.|Sarajevo (Bosnia and Hercegovina) - Fiction.|Wales, North - Fiction.|Suspense fiction.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
236

FREE Delivery on all Orders!