The autobiography of one man through his enormous and fascinating collection of books, a collection which he began with his pocket money when he was 9 years old. Morgan. This personal record says as much about Gerald Morgan, this interesting Welshman as it does about his wonderful collection.

Cymro a'i lyfrau - Gerald Morgan

9781784614126
£ 2.99

Oops!

Unfortunately it looks like someone took the last one.

Sign up to the musicMagpieStore to be the first to hear about the latest offers, competitions and product information!

Sign up now
Title
Cymro a'i lyfrau
Author
Gerald Morgan
format
Paperback / softback
Publisher
Y Lolfa
Language
Welsh
UK Publication Date
20170629

The autobiography of one man through his enormous and fascinating collection of books, a collection which he began with his pocket money when he was 9 years old. Morgan. This personal record says as much about Gerald Morgan, this interesting Welshman as it does about his wonderful collection.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Mae awdur y gyfrol fach hon yn adnabyddus iawn fel awdur cryn nifer o gyfrolau ar hanes a hanes lleol yn arbennig, ond faint o bobl sy'n gyfarwydd
hanes y dyn ei hun? Yma cawn ddysgu rhywfaint amdano, o'i blentyndod di-Gymraeg yn Brighton, drwy ei yrfa fel athro, prifathro, ac yna fel darlithydd yn yr Adran Efrydiau Allanol yn Aberystwyth. Cawn ddysgu mai Cymro ydyw mewn gwirionedd o ran ei dras, ond yn bennaf cawn ddysgu am ei ddiddordeb byw mewn llyfrau ac yn enwedig mewn casglu llyfrau - hen lyfrau Cymraeg yn benodol. Nid yw'r diddordeb hwn yn syndod o ystyried ei ddiddordeb mewn hanes, a difyr iawn fu darllen am ei anturiaethau wrth gasglu llyfrau, ac am y cymeriadau lliwgar y daeth ar eu traws.

Dechreuodd ei ddiddordeb mewn llyfrau yn ifanc: adar oedd ei ddiddordeb cyntaf, ynghyd
phobloedd brodorol America. Ond yn raddol cydiodd yr awydd ynddo i gasglu yn fwy systematig yn sgil astudio llenyddiaeth Saesneg yn yr ysgol a'r Brifysgol, ac wrth i'w ddiddordeb yn y Gymraeg gynyddu. Ond nid casglu er mwyn casglu a wni. "Y peth pwysig," meddai, "oedd cael hyd i destunau er mwyn eu darllen." Y diddordeb hwn yn eu cynnwys sy'n gwneud perthynas yr awdur 'i lyfrau yn un mor ddiddorol i ddarllen amdani.

Mae'n amlwg ei fod yn cael ei ddenu at y cyfnod cyn 1800, sydd wedi cael ei weld fel trobwynt rhwng oes aur llenyddiaeth Gymraeg a dechrau masnach lyfrau'r oes ddiwydiannol. Yn sicr, dirywiodd ansawdd argraffu (a phapur) tua'r adeg honno, a daeth llyfrau Cymraeg yn llawer mwy niferus a phoblogaidd wrth i drwch y boblogaeth ddysgu darllen a dechrau prynu deunydd darllen ar raddfa fawr.

Cafodd yr awdur ei swyno gan gynnyrch y cyfnod hwn, yn enwedig gan y baledi a gyhoeddwyd yn eu miloedd gan argraffwyr Llanrwst a'r ardal gyfagos yn y 19eg ganrif, ond a gollwyd gan amlaf gan eu bod yn bethau bach di-nod ar y pryd. I raddau helaeth, mae'r we wedi dinistrio llawer o'r antur a'r cyffro wrth chwilio am drysorau coll mewn hen siopau (a sguboriau!). Mae llawer llai o fargeinion ar gael y dyddiau hyn, a phrin y gellid dychmygu y gallai rhywun heddiw wneud y fath gasgliad.

Llyfr difyr, diddorol, a darllenadwy. Dysgais lawer iawn am lyfrau a llawer hefyd am yr awdur ei hun, wrth fynd heibio, fel petai!
Ann Parry Owen @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Wales - Biography.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
139 , 16 unnumbered of plates

FREE Delivery on all Orders!