Hurry, item low in stock!
It's 1969 and Gwyn Phillips is on the cusp of adulthood. It's a big year and Wales is changing, but Gwyn is ready. An accidental meeting fifty years later reminds him of a scandal, a deception and long-kept secrets. But do the events of 1969 tell the whole story and will Gwyn have to remember things he'd long repressed?

Cysgodion cam - Ioan Kidd

9781785622250
£ 3.29
Hurry only 2 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Cysgodion cam
Author
Ioan Kidd
format
Paperback / softback
Publisher
Gomer Press
Language
Welsh
UK Publication Date
20180713

It's 1969 and Gwyn Phillips is on the cusp of adulthood. It's a big year and Wales is changing, but Gwyn is ready. An accidental meeting fifty years later reminds him of a scandal, a deception and long-kept secrets. But do the events of 1969 tell the whole story and will Gwyn have to remember things he'd long repressed?

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Ond a yw'r hyn a ddigwyddodd yn 1969 yn adrodd y stori gyfan ac oes rhaid i Gwyn edrych o'r newydd ar yr hyn a wthiod i gorneli ei gof?
Cyhoeddwr: Gomer

Beth sy'n digwydd i'r meddyg Gwyn Philips pan mae'n dod wyneb yn wyneb
rhywun o'i orffennol mewn ward ysbyty?

Aiff y cyfarfyddiad annisgwyl hwn
ni yn l i gyfnod ei lencyndod yn 1969; ac i gartref dau deulu mewn pentref diwydiannol yng Ngorllewin Morgannwg. Cysylltir y ddau deulu 'i gilydd drwy gyfeillgarwch y meibion pymtheg mlwydd oed, Gwyn a Rhodri.

Teulu dosbarth gweithiol cyffredin sydd yn byw mewn ty cyngor yw'r Philipsiaid, y tad a'r brawd hynaf yn gweithio yn y gwaith dur lleol a'r fam mewn ffatri sigrs. Ceir portreadau byw a chredadwy o aelodau'r teulu hwn gyda defnydd hyfryd o dafodiaith yr ardal yn rhoi lliw i'r cymeriadau a dod
nhw a'u cynefin yn fyw i'r darllenydd. Mae gan y teulu hwn safonau moesol uchel, a phan fo Gari'r brawd hynaf yn datgelu ei fod wedi gwneud rhywbeth i ostwng y safonau hynny, mae'n ennyn condemniad hallt gan ei dad sy'n poeni beth fydd ymateb y gymdeithas leol.

Teulu'r Mans yw'r teulu arall sy'n byw ar gyrion y pentref. Pobl ddwad, ddosbarth canol, gyda'u tafodiaith wahanol a'u harferion dieithr, fel mynychu cyngherddau yn Neuadd y Brangwyn a mynd i ffwrdd ar eu gwyliau. Ar yr olwg gyntaf,
mae ymwneud aelodau'r teulu hwn 'i gilydd yn barchus a sidt. Fodd bynnag, mae yna gyfrinach yn llechu o dan yr wyneb - cyfrinach a fydd yn gadael ei hl ar y cymeriadau am yr hanner can mlynedd nesaf.

Mae hon yn stori sy'n gafael, a chawn ein tynnu i mewn i fyd y ddau deulu a sut mae gwahanol aelodau'r teuluoedd yn ymateb i gyfrinachau a throeon bywyd. Mae'r awdur yn llwyddo'n ardderchog i'n dwyn yn l i 1969, nid yn unig wrth iddo groniclo digwyddiadau mawr y flwyddyn honno, fel yr Arwisgo a gorchest dyn yn cyrraedd y lleuad, ond hefyd drwy gyffyrddiadau a disgrifiadau bach cynnil, fel y disgrifiad o fyrddau fformeica a soffas finyl. Roeddwn yn arbennig o hoff o'r disgrifiad o gt neilon denau y fam a'i gwisgai'n barhaus yn lle brat "gydag l gwynt sawl pryd bwyd yn gaeth yn y defnydd annaturiol, marwaidd".

Mae'r awdur yn ymdrin ag emosiynau ei gymeriadau yn hynod o effeithiol a sensitif. Wrth ddarllen y stori hon, roeddwn yn teimlo fy mod yn adnabod y cymeriadau ac roeddwn yn poeni beth fyddai'n digwydd iddynt. Ardderchog yn wir!
Bet Jones @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Nineteen sixties - Fiction.|Wales, South - Fiction.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
227

FREE Delivery on all Orders!