Hurry, item low in stock!

Dial, Y - Jon Gower

9781784618636
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Dial, Y
Author
Jon Gower
format
Paperback / softback
Publisher
Y Lolfa
Language
Welsh
UK Publication Date
20200731

Sequel to Y Duwch, with the focus this time on detective Emma Freeman, as she investigates the disappearance and death of her husband, who was also a policeman. Her investigations lead her to explore Muslim radicalisation before his execution was broadcast on the internet.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Ond hefyd mae gan y ddau dditectif lofrudd i'w ddal. Pan mae'r bwystfil dieflig hwn yn llwyddo i ddal Tom Tom, a'i gaethiwo, mae Freeman yn gorfod datrys dau bos enfawr gydag amser yn brin, a'i chariad tuag at Tom Tom yn dod yn fwyfwy amlwg gyda phob eiliad.
Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fy hoff genre i mewn llenyddiaeth yw nofelau trosedd. Torrais fy nannedd yn fy arddegau cynnar ar waith nofelwyr fel E. Morgan Humphreys yn Gymraeg ac Agatha Christie yn Saesneg. Uchafbwynt y nofelau hyn, yn syml, oedd y datgeliad pwy oedd y llofrudd. Roedd seilio'r ymchwiliad ar y drindod draddodiadol o ddull, cymhelliad a chyfle yn batrwm cwbl sanctaidd. Bron na fedrech heddiw eu disgrifio fel llofruddiaethau sidt.

Daeth tro ar fyd. Nofelau Nordic noir yn fwyaf arbennig wnaeth
wthio'r ffiniau mor bell. Trodd y chwyddwydr oddi ar y drosedd i'r dulliau mwyaf dyfeisgar a chignoeth o'i chyflawni. Cythrwfl mewnol y prif gymeriadau, y lleoliadau a'r awyrgylch yw'r drindod bellach.

Yn y Gymraeg, brenin y nofel dywyll yw Jon Gower. Does neb yn fwy graffig ei ddisgrifiadau. Ac mae Y Dial yn olynydd teilwng i'w rhagflaenydd, Y Dwch. Bydd cyfrol olaf, sef Y Diweddyn cwblhau'r drioleg. Hon, felly, mewn mwy nag un ystyr yw'r cig fydd yn y frechdan orffenedig.

Yn aml iawn gall dilyniant siomi wrth i nofelydd fwrw'i blwc gyda'i offrwm cyntaf. Ond mae Y Dial yn rhagori hyd yn oed ar ei rhagflaenydd. Cawn fwy o gnawd ar yr esgyrn wrth i ni ailgyfarfod
rhai o gymeriadau'r nofel flaenorol, gyda Chaerdydd yn lleoliad y tro hwn.

Mae'r berthynas rhwng y ddau dditectif, Emma a Tom Tom, yn dwysu, yn broffesiynol ac yn bersonol gyda'r pwyslais ar ei hymdrechion hi i'w achub ef o'i uffern allanol a mewnol, heb sn am chwilio am lofrudd ei gwr.

Mae'r gelyn, gan gynnwys y Maffia Albaniaidd, yn bygwth. Felly hefyd ddienyddiwr y gwni ei ddyfeisgarwch dynnu dwr i ddannedd Vladimir Putin ei hun. A chawn gogyddes sydd dipyn mwy dyfeisgar na Mary Berry.

Er mor ddu yw'r nofel, un o gryfderau mawr Jon Gower yw ei allu i droi o arswyd at hiwmor ac yn l mewn chwinciad. Yn aml mae'r hiwmor hefyd yn ddu. Ond mae'r cydbwysedd
rhwng y trwm a'r ysgafn yn taro deuddeg bob tro.

O'r cychwyn, fe wnaeth y nofel hon gydio ac roedd troi tudalennau yn fater gorfodol. O ddarllen y prolog yn unig, daliwyd fi ym magl y storwr. Fedra i ddim cofio am agoriad mwy gafaelgar i unrhyw nofel.

Diolch i'r prolog hefyd, dysgais am ddefnydd braidd yn wahanol i Halen Mn. Ond fedra i ddim gaddo y medraf barhau i fwyta porc, yn arbennig y craclin. Rhag ofn.
Lyn Ebenezer @ www.gwales.com

Type
BOOK
Country of Publication
Wales
Number of Pages
288.0

FREE Delivery on all Orders!