Hurry, item low in stock!
The third volume of a series of full colour illustrated poetry books for primary school children. This volume comprises a humorous collection of appealing poems by Margiad Roberts, with lively illustrations by Helen Flook.

Salwch odli - Margiad Roberts

9781845274382
£ 3.09
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Salwch odli
Author
Margiad Roberts
format
Paperback / softback
Publisher
Gwasg Carreg Gwalch
Language
Welsh
UK Publication Date
20130611

The third volume of a series of full colour illustrated poetry books for primary school children. This volume comprises a humorous collection of appealing poems by Margiad Roberts, with lively illustrations by Helen Flook.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Cynllun sydd wedi talu ar ei ganfed yw cynllun Bardd Plant Cymru a sefydlwyd yn l yn 2000. Nod y cynllun yw annog plant a phobl ifanc i fwynhau a chreu barddoniaeth. Oddi ar sefydlu'r cynllun cyhoeddwyd cnwd o lyfrau barddoniaeth i blant yn cynnwys y dwys a'r digri.
 
Wel, dyma gyfrol arall i'w mwynhau - llond trol o gerddi i wneud i chi rowlio chwerthin wrth ddarllen 'y geiria bach joli/ sy'n codi o rwla'n eich bol chi'. Mae yma gerddi yn null yr hen benillion a limrigau doniol - ffurf a boblogeiddiwyd gan Edward Lear yn ei A Book of Nonsense (1846). Mae yma ddwyster hefyd, megis y gerdd 'Bocsys cardbord,' sy'n cymharu ein Nadolig gorlawn ni
Nadolig llwm plant y stryd.
 
Ond mae yma wledd arall yn eich disgwyl, sef darluniau lliw-llawn, llawn hiwmor, Helen Flook
- priodas berffaith rhwng gair a llun.
 
Dyma gyfrol addas i'r cartref ac i'r dosbarth i ysgogi plant i roi geiriau sy'n odli at ei gilydd i greu pennill neu gerdd, waeth pa mor bisr ydyw. A beth all y canlyniad hirdymor fod? Wel, 'ennill st bren am farddoni', yn l y llyfr hwn.
 
Afraid fyddai dyfynnu rhai cerddi rhag difetha'r hwyl; wedi'r cyfan, chi biau'r mwynhad o'u darllen. Cyfrol werth chweil - mynnwch gopi.
Menna Lloyd Williams @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Children's poetry.|Humorous poetry.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
48

FREE Delivery on all Orders!