Hurry, item low in stock!

Twocio - Eric Brown

9781845212476
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Twocio
Author
Eric Brown
format
Paperback / softback
Publisher
CAA Cymru
Language
Welsh
UK Publication Date
20071113

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Twm is bored of spending the evenings hanging around the park pretending to be drunk with his mates. Then Emma teaches him about twocking - taking without owner's consent. Does he push his luck? A Welsh adaptation of Twocking.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Mae Twocio yn nofel afaelgar a chignoeth sy'n adrodd hanes criw o bobl ifanc sy'n byw ar ymylon cymdeithas.
Clywn am hanes Twm, y prif gymeriad, sy'n darlunio bywyd diflas ac undonog heb ddim i'w wneud ond cwrdd 'i ffrindiau yn y parc yn nosweithiol i yfed seidr.
Pan gynigia Emma, ei gariad, gyfle iddo ddianc o'r diflastod trwy fentro i 'dwocio', nid yw Twm yn siwr o'r hyn sydd i'w ddisgwyl.

Cyn pen dim mae Twm ac Emma yn gaeth i ias ac antur eu harferiad newydd peryglus o ddwyn ceir a gwefryrru.
Ond er bod Twm yn falch o'r cyfle i wneud ychydig o arian poced yn anghyfreithlon, teimla ei fod yn colli gafael ar ei gariad mewn byd sydd yn mynd yn fwyfwy tywyll.

Nid darlun rhamantus o dorcyfraith a geir yn y nofel hon ond portread realistig a noeth.
Yn strwythur tyn y nofel hon, gwelwn nad oes modd mentro heb ganlyniadau ac fe'n hatgoffir ni fod y canlyniadau hynny'n gallu bod yn arswydus.

Mwynheais y darlun diflewyn-ar-dafod a gyflwynir yma ac rwy'n sicr y byddai hon yn nofel a fyddai'n apelio at bobl ifanc yn eu harddegau.
Er ei hiaith syml, mae ei chynnwys a'i themu yn ei gwneud yn nofel addas ar gyfer darllenwyr anfoddog hyn.
Sioned Jones @ www.gwales.com

Type
BOOK
Keyword Index
Automobile theft - Wales - Fiction.|Young adult fiction.
Country of Publication
Wales
Number of Pages
75

FREE Delivery on all Orders!