Hurry, item low in stock!

Arth yn y Cwtsh dan Str, Yr - Helen Cooper

9781845120726
Hurry only 1 in stock!
FREE Delivery on ALL Orders!
Title
Arth yn y Cwtsh dan Str, Yr
Author
Helen Cooper
format
Paperback / softback
Publisher
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Language
Welsh
UK Publication Date
20080529

A differently formatted, paperback edition of a warm story about the fears of a little boy who believes that a bear lives under the stairs. A Welsh adaptation of The Bear Under the Stairs (1993); this book being a new edition of an adaptation first published in September 1997.

We are Rated Excellent on Trustpilot
Here's what you say about us...

Mae copi braille, print bras a sain o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch
Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu [email protected] am fwy o wybodaeth.
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

I mi mae diwyg y llyfr yma'n hyfryd. Mae'r lluniau'n hynod atmosfferig, yn gynnes a deniadol, gyda rhyw naws draddodiadol iddynt.

Mae'r stori ei hun yn un syml, hudolus, sy'n ennyn chwilfrydedd plant yn syth. A yw Wiliam wir wedi gweld arth yn y cwtsh dan str? Mae'n ei fwydo ac yn gallu tynnu ei lun yn fyw iawn. Mae'n rhaid felly fod rhywbeth yn y cwtsh dan str?

Dychymyg plentyn yw gwraidd holl hudoliaeth y stori hon, ond yn anffodus, mae'r addasiad wedi torri braidd ar y rhin yma i mi. Mae'r iaith yn tueddu i fod yn anodd, y brawddegau'n gymhleth ac amlgymalog a cheir nifer o ferfau cryno. Byddai angen plentyn aeddfed o ran oed darllen i fedru darllen y llyfr yma'n annibynnol ac rwy'n sicr y byddai sawl rhiant hefyd yn gwyro oddi ar y testun wrth ei ddarllen yn uchel.

Fodd bynnag, mae'r berthynas rhwng Wiliam 'r arth yn un annwyl tu hwnt. Ceir yma ofnau a chyfrinachau plentyndod, wedi eu plethu'n hyfryd yn nychymyg y bachgen bach.
Siwan Wyn @ www.gwales.com

Type
BOOK
Country of Publication
England
Number of Pages
32.0

FREE Delivery on all Orders!